Kontakt ledelsen i Urbaser

STEFAN
OLIN

Adm. Direktør

FREDDY
JENSEN

Økonomichef – CFO

JENS BUCH
STÆHR

Driftchef Øst

ERIK BOHN ANDREASEN

Driftchef Vest